دانلود سوالات استخدامی آتش نشانی ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

33,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی جهاد کشاورزی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

20,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

33,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی سازمان انتقال خون

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

22,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی سازمان بهره وری ایران

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی سازمان هواشناسی

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

17,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی صدا و سیما سال 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

22,000 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی فناوری اطلاعات پلیس فتا

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

19,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی آب و فاضلاب ویژه آزمون ۱۴۰۱

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی آب و فاضلاب نام مجموعه ای است که در این بخش می توانید بعد از مقایسه و…

33,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی مهندسی برق پلیس فتا

مجموعه نمونه سوالات استخدامی مهندسی برق پلیس فتا  شامل بیش از ۳۵۰۰ عدد نمونه سوال در دو حوزه ی تخصصی…

24,500 تومان تومان