بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

فصل اول :مقدمه وکلیات مقدمه و کلیات ۱-۱-مقدمه ۱-۲- تعریف و طبقه بندی دیابت ۱-۳- استرس اکسیداتیو و دیابت ۱-۳-۱مکانیسم…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر داروی بلئومایسین بر توان باروری و پارامترهای اسپرمی در موش های صحرایی نر

  ۱-۱) مقدمه: ۲-۱) کلیات ۳-۱) دستگاه تولید مثل نر در پستانداران ۱-۳-۱) بیضه ۱-۳-۱-۱) ساختمان بیضه و اپی دیدیم…

17,000 تومان تومان

تعیین بهترین مرحله پیشرفت جنینی در برابرتاثیرات DMSO و EG

فصل اول مقدمه مقدمه بشر از قرنها قبل با پدیده یخ زدن و کاربردهای آن در زندگی و فواید و مضرات…

17,000 تومان تومان

تولید نوروسفر از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

  فصل اول: مقدمه مقدمه و مروری بر مطالعات گذشته ۱-۱ سلول­های بنیادی جنینی ۱-۲ سلول­های بنیادی بالغ ۱-۳ سلول­های…

17,000 تومان تومان