اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم

فصل اول پالادیوم و روشهای تجزیه آن ١-١- عنصر پالادیوم ١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم ١-٣- کاربردهای پالادیوم ١-۴-…

17,000 تومان تومان

اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- مبانی رنگ ۱-۳- پارامترهای توصیف نور ۱-۴- نمودار رنگینگی ۱-۵- مدل رنگی ۱-۶-…

17,000 تومان تومان

اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲-ایزوپرنالین ۱-۲-۱-شیمی ایزوپرنالین ۱-۲-۲-اهمیت اندازه‌گیری ۱-۳-جمع‌بندی   فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و…

17,000 تومان تومان

بررسی طیـف سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلولهای آلومینوفسفات و توصیف غربالهای مولکولی سنتز شده

در این رساله، از طیف­ سنجی ۲۷Al NMR و ۳۱P NMR برای شناسایی توزیع کمپلکـس ­های آلومینوفسـفات در محلول­های آبی…

17,000 تومان تومان

بکارگیری الکترودهای اصلاح شده با مایعات یونی و نانوتیوبهای کربنی برای اندازه-گیری الکتروتجزیه ی ترکیبات اعتیاد آور

فصل اول پیش‌زمینه پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- حسگرها­ی شیمیایی ۱-۲-۱- حسگرهای گرمایی ۱-۲-۲- حسگرهای جرمی ۱-۲-۳- حسگرهای الکتروشیمیایی ۱-۳- الکترودهای…

17,000 تومان تومان

تهیه الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله کربن و مولکول های کروسین

فصل اول (مقدمه­) مقدمه انواع الکترودهای مورد استفاده در شیمی تجزیه الکترودهای جامد الکترودهای مایع الکترودهای فلزی الکترودهای نیمه هادی…

17,000 تومان تومان

تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یونهای فلزی نیکل از محلولهای آبی

پلیمر قالب مولکولی یا یونی، از موضوعات تحقیقاتی مهم یک دهه اخیر محسوب می­شوند. این مواد که به آن­ها آنتی­بادی­های مصنوعی…

17,000 تومان تومان

تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه ای و زیست محیطی آن

فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی…

17,000 تومان تومان

جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی

در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر…

17,000 تومان تومان

حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید

۱-۱-مقدمه ۱-۲- ماهیت مغناطیسی نانوذرات ۱-۳- از جمله کاربردهای نانوذرات میتوان به موارد زیر اشاره کرد ۱-۴- نانو ذرات مغناطیسی…

17,000 تومان تومان

سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات

در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فنیل جیوه کلراید  تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک…

17,000 تومان تومان

سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

بیوسنتز نانوذرات طلا با اندازه کوچک و ثبات زیستی بسیار مهم هستند و کاربردهای مختلف زیست پزشکی دارند. در این…

17,000 تومان تومان