استفاده از باکتری های امولسیون کننده نفت سنگین در جلوگیری از رسوب گذاری در مسیر خط لوله

  فصل اول : مقدمه(مروری بر منابع) ۱-۱- نفت خام سنگین و روشهای انتقال ۱-۱-۱-مشخصات نفت سنگین ۱-۱-۲-روش های انتقال…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن (pvp) در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با استفاده از روش رسوب حلال / ضد حلال در میکروکانالها

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ :   معرفی کورکامین ۱-۲ : ترکیبات شیمیائی زردچوبه ۱-۳ :  خواص داروئی زردچوبه ۱-۴ : نانو…

17,000 تومان تومان

بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره مجتمع مس سرچشمه با استفاده از روش سطح- پاسخ

فصل اول: مقدمه ۱-۱) تاریخچه هیدرومتالورژی و بیوهیدرومتالورژی در استخراج مس ۱-۲) مقایسه فرآیندهای هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی ۱-۳) معرفی دامپهای…

17,000 تومان تومان

تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

فصل۱ مقدمه ۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ تعریف آنزیم ۱-۳٫ تاریخچه آنزیم ۱-۴٫ ساختار آنزیم ۱-۵٫ تقسیم‌بندی آنزیم‌ها ۱-۶٫ تاریخچه آنزیم پروتئاز…

17,000 تومان تومان

تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا

فصل اول ۱          مقدمه فصل دوم مروری بر مفاهیم و مطالعات انجام شده ۲          پیش گفتار ۲٫۱       آنزیم.. ۲٫۲       تاریخچه آنزیم…

17,000 تومان تومان

تولید اتانول و استات از گاز سنتز با استفاده از باکتری کلستریدیوم لانگالی

۱  فصل اول: مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ سوختهای بیولوژیکی ۱-۳ روشهای تولید سوختهای بیولوژیکی نسل دوم ۱-۳-۱-۱ تبدیل به گاز…

17,000 تومان تومان

تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها وبررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری

فصل اول مروری بر مطالعات پیشین میکروارگانیسم های تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها کوپلیمرهای هیدروکسی آلکانوات نحوه سنتز بیوپلیمرهای هیدروکسیآلکانوات…

17,000 تومان تومان

ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار جهت اندازه گیری میزان سم آلوده کننده آترازین موجود در آب و پساب ها

فصل اول کلیات تحقیق   ۱-۱مقدمه ۱-۲نانو لوله های کربن و فولرن ها ۱-۲-۱فولرن ها ۱-۲-۲منشأ فعالیت الکترود کا تا…

17,000 تومان تومان

طراحی و بهینه سازیتولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون با استفاده ازآنزیم لیپاز

فصل اول: کلیات ۱-۱- زیست توده ۱-۲- منابع زیست توده ۱-۳- کارکرد زیست توده ۱-۴- تقسیم بندی سوختهای زیستی ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

مدل سازی فرآیند تولید ترکیبات آلی با استفاده از سیستم پیل سوختی میکروبی معکوس

فصل اول: بررسی اهمیت موضوع و مفاهیم مرتبط با آن ۱-۱ مقدمه ۱-۲ چرخه انرژی تجدیدپذیر بر پایه زیست توده…

17,000 تومان تومان

مقایسه خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان

فصل اول: مقدمات و کلیات   ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲-اهداف تحقیق ۱-۳-فرضیه های تحقیق ۱-۴- مفهوم نانوتکنولوژی ۱-۴-۱-کاربردهای نانوتکنولوژی ۱-۴-۱-۱- تولید…

17,000 تومان تومان