آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با استفاده از روش المانهای مجزا

فصل اول مقدمه مقدمه   فصل دوم روش المان‏های مجزا مقدمه مایکرومکانیک محیط‏های دانه‏ای روش المان‏های مجزا چرخه محاسبات الگوریتم…

17,000 تومان تومان

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

فصل اول: مقدمه ۱-۱- تعریف مسئله ۱-۲- مفهوم اندرکنش خاک و سازه ۱-۳- روش­های تحلیل اندرکنش خاک و سازه ۱-۳-۱-…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

فصل اول- کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان موضوع تحقیق ۱-۳- طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک ۱-۴- مقایسه روش‌های سنتی و…

17,000 تومان تومان

بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

فصل اول: کلیات مقدمه بیشینه و روش تحقیق اهداف ترتیب پایان نامه   فصل دوم: بیشینه تحقیق مقدمه تعریف خزش…

17,000 تومان تومان

تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود

فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه­ای بر اندرکنش خاک-سازه ۱-۲-روش­های مستقیم و زیرسازه   فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۲-۱-مقدمه­ای…

17,000 تومان تومان

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)

فصل ۱ مقدمه ۱-۱ مقدمه فصل ۲: مروری بر منابع ۲-۱ مقدمه ۲-۲ تاریخچه ۲-۳ مبانی تئوری تراکم دینامیکی ۲-۳-۱…

17,000 تومان تومان