اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲-…

17,000 تومان تومان

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک

فصل یک: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله اهداف پژوهش ضرورت و اهمیت تحقیق پرسش های پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرها فصل…

17,000 تومان تومان

ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس های استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی

فصل اول کلّیــــــات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سؤالات تحقیق ۱-۶-تعریف…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت‌های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان

صفحه فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ۱- ۱- بیان مسئله ۱- ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱- ۳- اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی

فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش اهداف کلی پژوهش اهداف ویژه پژوهش فرضیه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱ بیان مساله ۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۱-۳- هدف های تحقیق (کلی و…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی ارزیابیهای مشاوران در زمینه هدایت تحصیلی «انتخاب رشته تحصیلی

فصل یکم کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف تحقیق سوالات پژوهش سوالات  فرعی پژوهش تعریف متغیرها…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش محور در دوره ابتدایی

فصل اول- کلیات و طرح تحقیق ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳  ضرورت و اهمیت مساله ۱-۴ هدف کلی…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 87 – 88.

  مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف پژوهش فرضیه های تحقیق تعاریف نظری تعاریف عملیاتی فصل دوم :…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد

  فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱- بیان مساله ۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۳- اهداف پژوهش ۱-۳-۱- هدف کلی ۱-۳-۲-…

17,000 تومان تومان

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲ بیان مساله ۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش ۱-۴ اهداف پژوهش ۱-۵ سوالات پژوهش ۱-۶ تعریف…

17,000 تومان تومان

بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش نظری کاربردی اهداف پژوهش اهداف کلی اهداف جزئی…

17,000 تومان تومان