اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت وضرورت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف کلی ۱-۴-۲-…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت) ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند

  فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۲-۱- بیان مسئله ۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق ۴-۱- اهداف پژوهش ۵-۱- فرضیه های…

17,000 تومان تومان

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

فصل اوّل: کلیات پژوهش مقدمه بیان مساله اهمیت وضرورت پژوهش اهداف وسوالات تحقیق هدف کلی هدفهای جزئی سوالات اصلی سوالات…

17,000 تومان تومان

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها

  فصل اول: کلیات تحقیق: ۱- مقدمه ۲- بیان مسئله ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-اهداف تحقیق ۵- سوالهای تحقیق…

17,000 تومان تومان