رابطه اختلالات شخصیتی و فرار دختران از خانه

فصل اول: کلیات مقدمه: بیان موضوع بیان مسئله اهمیت مسئله اهداف تحقیق تعریف اصطلاحات نظری تعاریف عملیاتی فصل دوم: پیشینه…

17,000 تومان تومان

طراحی درس‌افزار ریاضی(1) وتأثیر آن بر یادگیری و یادداری مبتنی بر نظریه آندرسون

فصل یکم: کلیات پژوهش ۱ – ۱٫ مقدمه ۱- ۲٫ بیان مسئله ۱ – ۳٫ ضرورت انجام پژوهش ۱ –…

17,000 تومان تومان