بررسی چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی

۱-فصل اوّل: کلیّات تحقیق ۱-۱-بیان مسأله ۲-۱-ضرورت و اهمیّت تحقیق: ۳-۱-پرسش­های تحقیق ۴-۱-اهداف تحقیق ۵-۱-فرضیه تحقیق ۶-۱-تعریف مفاهیم: ۱-۶-۱- روحانیت…

17,000 تومان تومان

بررسی روش‌های اقتباس از داستان‌ دینی برای تبدیل به فیلمنامه؛ با تکیه بر فیلمنامه چهل‌سالگی

فصل اول: کلیات تحقیق طرح مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق سؤال‌های اصلی و فرعی فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم…

17,000 تومان تومان

بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی

فصل اول: کلیات تحقیق ۱ـ۱٫ طر ح مسئله: ۲-۱٫ ضرورت و اهمیت پژوهش: ۳-۱٫ اهداف پژوهش: ۴-۱٫ سوالات تحقیق: ۱-۴-۱٫…

17,000 تومان تومان

بررسی قالب‌های موفق برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین در برنامه‌ها ی کودک

فصل اول: کلیات تحقیق دیباچه: طرح مساله: ضرورت تحقیق: اهداف تحقیق: هدف اصلی : اهداف فرعی : سؤال‌های تحقیق سوال…

17,000 تومان تومان

بررسی کارکردهای غیاب در پرداختن به شخصیت معصومین (ع) برای نگارش فیلمنامه

فصل اول: کلیات ۱ـ۱ بیان مسئله ۱ـ۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱ـ۳ اهداف تحقیق ۱ـ۴ سؤالات تحقیق ۱ـ۵ فرضیه تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫      بیان مسئله(طرح مسئله) ۱-۲٫      ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ۱-۳٫      اهمیت تحقیق ۱-۲-۱٫   سوالات اصلی…

17,000 تومان تومان

چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱-طرح مساله ۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع : ۱-۳- اهداف تحقیق : ۱-۴-سوالات تحقیق ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ . بیان مسئله ۱-۲ . ضرورت تحقیق ۱-۳ . اهداف تحقیق ۱-۴ . سوالات تحقیق…

17,000 تومان تومان