بررسی چگونگی حضور موثّر روحانیت در رسانه ملّی

۱-فصل اوّل: کلیّات تحقیق ۱-۱-بیان مسأله ۲-۱-ضرورت و اهمیّت تحقیق: ۳-۱-پرسش­های تحقیق ۴-۱-اهداف تحقیق ۵-۱-فرضیه تحقیق ۶-۱-تعریف مفاهیم: ۱-۶-۱- روحانیت…

17,000 تومان تومان

بررسی قالب‌های موفق برنامه‌سازی در انتقال مفاهیم اخلاقی دین در برنامه‌ها ی کودک

فصل اول: کلیات تحقیق دیباچه: طرح مساله: ضرورت تحقیق: اهداف تحقیق: هدف اصلی : اهداف فرعی : سؤال‌های تحقیق سوال…

17,000 تومان تومان

بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱٫      بیان مسئله(طرح مسئله) ۱-۲٫      ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ۱-۳٫      اهمیت تحقیق ۱-۲-۱٫   سوالات اصلی…

17,000 تومان تومان