تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

فصل اول: کلیات تحقیق ۱ـ۱ بیان مسأله ۱ـ۲ سؤالات تحقیق ۱ـ۳ فرضیه­های تحقیق ۱ـ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱ـ۵ انگیزه…

17,000 تومان تومان

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی ( پردیس‌ها‌ی بین¬المللی و جذب دانشجویان خارجی)

چکیده: فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه : ۱-۲ بیان مسئله: ۱-۳ اهداف تحقیق: ۱-۴ سؤالات تحقیق : ۱-۵ روش تحقیق…

17,000 تومان تومان