پترولوژی و ژئوشیمی مخروط‌های بازالتی کواترنری بوبک و سیخ کوه، باختر نهبندان، خاور پهنه لوت

مخروط­های توده آتشفشانی کوه بوبک و سیخ­کوه در جنوب خاوری استان خراسان جنوبی و در شمال و جنوب باختری  شهرستان…

17,000 تومان تومان

ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای دگرگونی شمال غرب اسدآباد با نگرشی ویژه به متابازیت های منطقه

منطقه مورد  مطالعه  متعلق به پهنه سنندج- سیرجان بوده و در غرب و شمال غرب شهرستان اسد آباد واقع است.…

17,000 تومان تومان

شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب مشهد

منطقه مطالعاتی در شمال‌شرقی ایران و در جنوب تا شمال‌غربی شهر مشهد قرار دارد. این پژوهش با مقایسه گارنت سنگ‌های…

17,000 تومان تومان

مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده نفوذی گابرویی کوه پریشان (جنوب قروه)استان کردستان

توده نفوذی گابروئی کوه پریشان در جنوب شرق استان کردستان، جنوب قروه، حدفاصل روستاهای زرینه تا تکیه بالا واقع است…

17,000 تومان تومان