بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه

بمنظور مطالعات دقیق بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندکژدمی در ناحیه زون ایذه، پنج برش سطح الارضی (بترتیب از شمال غرب به…

17,000 تومان تومان

پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

سازند آبدراز یکی از سازند های کرتاسه پسین واقع در حوضه کپه داغ می­باشد. جهت مطالعات پالینولوژی برش غربی روستای…

17,000 تومان تومان

چینه نگاری سنگی، ریزچینه نگاری زیستی و محیطهای رسوبی سنگهای پرمین در شمال غرب سنگسر، شمال سمنان

رسوبات سیستم پرمین در مقطع چینه­ شناسی سنگسر (واقع در البرز شرقی)، بهترین رخنمون را در ناحیه چهارگوش سمنان داراست.…

17,000 تومان تومان

رسوبات ژوراسیک میانی در شمال کرمان

گسترش وسیعی دارند این رسوبات که سازند هجدک نام دارند به علت داشتن ذخایر زغال سنگ از دیر باز مورد…

17,000 تومان تومان

مطالعه و شناسایی اثر فسیل های اردویسین در برش دهملا

نهشته های اردویسین در البرز –آذربایجان در مطالعات قبلی تحت نام پاره سازند ۵ سازند پنج میلا معرفی شده اند…

17,000 تومان تومان

نانواستراتیگرافی سازند پابده در برشی از منطقه آبدانان

سازند پابده در محدوده زون زاگرس چین خورده قرار گرفته است. عملکرد دوگانه این سازند به عنوان سنگ منشأ نفت…

17,000 تومان تومان