ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی: شهرداری های استان آدربایجان غربی)

فصل اول : کلیات مقدمه ۳ ۱-۱ بیان مسئله (تعریف موضوعی تحقیق) ۴ ۱-۲ ضرورت تحقیق ۶ ۱-۳  اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی

فصل اول-کلیات تحقیق مقدمه ۱۱ بیان مساله ۱۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳   اهداف تحقیق ۱۴ سوالات تحقیق ۱۵  شرح…

17,000 تومان تومان

ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

۱- فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-  مقدمه ۱-۲-  بیان مسأله ۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴-  اهداف تحقیق ۱-۵-  سؤالات…

17,000 تومان تومان

ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی استان مازندران

فصل اول: کلیات طرح تحقیق ۱-۱ – مقدمه ۲-۱- بیان مسأله ۳-۱- اهمیت موضوع ۴-۱- گزاره های تحقیق ۱-۴-۱- پرسش…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

چکیده  فصل اول مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴-  اهداف تحقیق ۱-۵-  سؤالات پژوهش ۱-۶- متغیرهای…

17,000 تومان تومان

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان)

فصل اول: کلیات موضوع ۱-۱ مقدمه ۱-۲ هدف از پایان‌نامه ۱-۳ توضیح موضوع پایان‌نامه ۱-۴ اهمیت، انگیزه و علت انتخاب…

17,000 تومان تومان

ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ANP

فصل اول : کلیات طرح تحقیق ۱٫۱       بیان مساله تحقیق ۲٫۱       اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن : ۳٫۱      …

17,000 تومان تومان

ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمان BSC در شرکت هواپیمایی هما ERP

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱ بیان مساله تحقیق ۱-۲ اهداف تحقیق ۱-۳ بیان اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴  فرضیات…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد: شرکتهای بیمه شهرستان بروجن)

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲-اهداف پژوهش ۱-۳-سوالات پژوهشی ۱-۴-اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۵- محدودیتهای تحقیق ۱-۶- فصل…

17,000 تومان تومان

ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱  اهمیت و ضرورت موضوع ۴-۱ اهداف تحقیق ۵-۱ سوال های…

15,000 تومان تومان

ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی واجرایی کشور وارایه راهکارهای اصلاحی

فصل ۱: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲-فرایند تهیه تحقیق ۱-۳- ضرورت واهمیت تحقیق ۱-۴-اهداف تحقیق ۱-۵-سئوالات وفرضیات تحقیق ۱-۶-روش تحقیق ۱-۷-جامعه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه (مورد مطالعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس)

۱ مقدمه ۱-۱ بیان مسئله ۲-۱   اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱  پرسش های اصلی ۴-۱  پرسش های فرعی ۵-۱ هدف…

17,000 تومان تومان