ارائه ی مدلی جهت مقایسه سیستم های یکپارچه ی کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب وکار در سازمانها (BPMS’s)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱           مقدمه ۱-۲           تعریف مسئله ۱-۳           سوال تحقیق ۱-۴           اهداف تحقیق ۱-۵           پیش­ فرض­ های تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

فصل اول: کلیات تحقیق ۱ـ۱ـ بیان مسئله ۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت موضوع ۱ـ۳ـ اهداف تحقیق ۱ـ۳ـ۱ـ هدف کلی تحقیق ۱ـ۳ـ۲ـ…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی

فصل اول: کلیات تحقیق  ۱ ۱-۱: مقدمه  ۲ ۱-۲: تشریح و بیان مسئله  ۳ ۱-۳: هدف اصلی از انجام تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کردستان

سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی نیازمند ارتباطات است. مدیران دریافته اند که ارتباطات مؤثربا کارکنان و درک انگیزه های…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲-بیان مسئله ۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف کلی ۱-۴-۲-اهداف جزئی…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

  فصل اول کلیات تحقیق ۱ – ۱- پیشگفتار ۱-۲- بیان مسأله ۱–۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱–۴  اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی تعاملات مولفه های اخلاق حرفه ای و تعهدسازمانی کارکنان استانداری یزد

در آستانه هزاره سوم میلادی (دهه چهارم انقلاب) که دانش، فناوری و تمدن انسان ویژگی‌های خاص و ممتازی یافته و…

17,000 تومان تومان

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

فصل اول: طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت ۱-۴ هدف های تحقیق ۱-۴-۱ هدف کلی…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

  فصل اول  کلیات پژوهش مقدمه     ۳ ۱-۱-      بیان مساله ۱-۲-      اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۱-۳-      اهداف تحقیق ۱-۴-     …

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)

   فصل اول:  بیان مسأله ۱-۲-        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳-        اهداف تحقیق ۱-۴-        سؤال های تحقیق ۱-۵-        فرضیه…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۳ ۱-۲) بیان مساله تحقیق ۴ ۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق ۶ ۱-۴) اهداف…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان

فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱)مقدمه ۱-۲)بیان مسئله ۱-۳)اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴)چارچوب نظری تحقیق ۱-۵)فرضیه های تحقیق: ۱-۴)اهداف تحقیق ۱-۷)…

17,000 تومان تومان