برخی از کاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها

در این پایان‌نامه، هدف مطالعه‌ی مجموعه‌های ناهموار ( فازی ) و ارتباط آن با گروه‌ها و حلقه‌ها است. ابتدا فضای…

17,000 تومان تومان