اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحریک‌پذیر

فصل اول : مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهداف ۱-۲-۱- هدف اصلی ۱-۲-۲- اهداف ویژه ۱-۲-۳- اهداف کاربردی ۱-۳- سئوالات…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط وضعیت ناتوانی با توان خودمراقبتی در بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت در سال 92-1391

  فصل اول:کلیات مقدمه(زمینه پژوهش) اهداف پژوهش سوالات پژوهش و فرضیه تعریف نظری واژه ها تعریف عملی واژه ها پیش…

17,000 تومان تومان

بررسی ارتباط بین سطوح انگیزه یادگیری بالینی و تامین نیازهای اساسی روانی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 91

فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه ( بیان مسئله ) ۲-۱ اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) ۳-۱ سوالات پژوهش یا…

17,000 تومان تومان

بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392

  فصل اول : معرفی پژوهش معرفی پژوهش معرفی مسئله فرهنگ ایمنی اهداف پژوهش اهداف اختصاصی طرح اهداف فرعی طرح…

17,000 تومان تومان