بررسی تاثیر روش درمانی افزایش تدریجی طول و پیچیدگی گفتار ( (GILCUبر کاهش ناروانی گفتار کودکان دبستانی 11- 6 سال مبتلا به لکنت

فصل اول  کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش هدف کلی اهداف اختصاصی اهداف کاربردی سوال…

17,000 تومان تومان