بررسی آرایه های ادبی در متون و اشعار مانوی

فصل اول: مقدمه ۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱ـ۳ـ هدف تحقیق ۱ـ۴ـ پیشینه تحقیق ۱ـ۵ـ روش تحقیق ۱ـ۶ـ سؤالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی زبان شناختی ٬ تاریخی و فرهنگی الگوهای غذایی در ایران باستان

فصل اول : مقدمه ۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۲- هدف تحقیق فصل دوم : پیشینه ی ۲-۱نوآوری این پایان…

17,000 تومان تومان

بررسی متن پهلوی ماتیکان گجستک ابالیش (حرف نویسی،آوا نویسی، ترجمه و واژه‌نامه ریشه شناختی)

فصل اول : مقدمه ۱-۱-کلیات ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳-هدف تحقیق ۱-۴-روش تحقیق   فصل دوم:پیشینه تحقیق ۲-۱- پیشینه تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی متن پهلوی ماه فروردین، روز خرداد (حرف‏ نویسی، آوانویسی، ترجمه، یادداشت‏ها، اسطوره ‏شناسی و واژه ‏نا‏ شه‏شنامهختی)

فصل اول: مقدمه ۱-۱ کلیات ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳ هدف تحقیق ۱-۴ پیشینه تحقیق ۱-۵ روش تحقیق  …

17,000 تومان تومان

بررسی مقایسه ای تجلی مفهوم پالایش در اساطیر ایرانی، سامی، یونانی، هندی و بین النهرینی

فصل اول: مقدمه ۱-۱ کلیات ۱-۲ هدف ۱-۳ روش تحقیق   فصل دوم: پیشینه ( ادبیات ) پژوهش ۲-۱ منابع…

17,000 تومان تومان

بررسی نماز، روزه، زیارت و زکات در ادیان زرتشتی، مسیحی و مانوی

۱- مقدمه و کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

پیوند اسطوره و نجوم در ایران باستان

فصل اول: کلیات ۱-۱ مقدمه. ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴٫ اهداف پژوهش فصل دوم ۲-۱ نشانه های آسمانی ۲-۱-۱…

17,000 تومان تومان

فرهنگ تطبیقی،ریشه شناختی گویش مازندرانی(روستای اروست)

فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- هدف تحقیق ۱-۴- موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهر ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

فریدون در متون اوستایی، پهلوی و شاهنامه

فصل اول: مقدمه ۱-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۲- تحلیل درباره واژه ی اسطوره ۱-۳-اهداف تحقیق ۱-۴-پیشینه تحقیق ۱-۵-روش تحقیق…

17,000 تومان تومان

نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو (و بررسی آن در گیلک

در این پژوهش نمود آغازی در ایرانی باستان (فارسی باستان و اوستا)، ایرانی میانه (فارسی میانه، پارتی، سغدی)، فارسی نو…

17,000 تومان تومان

واژه های دانشگاهی(آکادمیک) و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

زبان محمل اندیشۀ بشری است و انسان­ها برای ابراز احساسات، دستور دادن، شکایت کردن، درخواست کردن، دعوت کردن، تشکر کردن،…

17,000 تومان تومان

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تشریح زمان آفرینش گیتی و موقعیت پدیده های نجومی در زایچه کیهان، در کتاب بندهش، باعث شده است تا مؤلف…

17,000 تومان تومان