بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

نانوذرات باریم سولفات (BaSO4) به­ عنوان افزودنی به خمیر مواد فعال منفی (NAM) باتری سرب اسیدی معرفی گردید. ابتدا نانوذرات…

17,000 تومان تومان

مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها

فصل اول: مقدمه و پیشینه ۱-۱مقدمه: ۱-۲ کشف رادیو اکتیویته ۱-۲-۱ رادیواکتیویته ۱-۲-۲واحد های اکتیویته ۱-۲-۳واپاشی ۱-۲-۴برهمکنش تابش با ماده…

17,000 تومان تومان

مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید

فصل اول مقدمه پیشینه فناوری نانو مزایا و معایب هدف فناوری نانو انقلاب در نانو تکنولوژی بررسی اجمالی کاربردهای نانو…

17,000 تومان تومان