بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی (مطالعه موردی زنان 15 تا 49 سال شهر تهران)

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱- ۲- بیان مسأله ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱-۴-هدف پژوهش: ۱-۴-۱- هدف اصلی ۱-۴-۲-…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران

 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش سؤالات پژوهش فرضیه‌های پژوهش کاربران پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی (مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)

 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش سؤالات پژوهش فرضیه‌های پژوهش کاربران پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی

فصل اول؛ کلیات تحقیق بیان مسأله اهمیت وضرورت تحقیق هدف تحقیق سوالات تحقیق فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

بخش اول کلیات تحقیق چکیده مقدمه ۱-۱-بیان مسئله ۱-۲-اهداف تحقیق هدف اصلی تحقیق اهداف فرعی تحقیق اهمیت موضوع ضرورت تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی

فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله طرح و تحدید موضوع اهمیت موضوع ضرورت موضوع اهداف تحقیق هدف اصلی اهداف…

17,000 تومان تومان

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی”از تو می پرسند” بر رفتار فرهنگی

فصل اول مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی هدف کاربردی هدف ویژه سوالات تحقیق سوال…

17,000 تومان تومان

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

  ۱          مقدمه ۱۱        بیان مسله وضرورت تحقیق ۱۲        اهداف تحقیق ۱۳        تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۱۳۱      شبکه های…

17,000 تومان تومان

تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی توسط تماشاگران ایرانی

  مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق سوال های پژوهش فرضیه ها تعاریف انیمیشن والت دیزنی پیام پیام مخفی آموزش و…

17,000 تومان تومان

تحلیل محتوای مطالب فرهنگی مطبوعات ایران

فصل اول، طرح تحقیق مقدمه ۱ طرح مساله تحقیق ۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۳ هدف تحقیق فصل دوم، بررسی…

17,000 تومان تومان

تحلیل هم آیندی (کانجانکچرال) مطالعات فرهنگی در ایران

فصل اول مقدمه و کلیات بیان مسأله پرسش­های پژوهش فصل دوم چهارچوب مفهومی پیش­درآمد تبارشناسی فوکویی و مطالعات فرهنگی: بسندگی­ها…

17,000 تومان تومان

تحلیل یک آیین ارتباطی : بررسی معنا شناسی پوشش زنان در جامعه امروز ایران

فصل اول؛ کلیات تحقیق ۱-۱-طرح مسئله ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳-اهداف اصلی تحقیق ۱-۴-پرسش‌های تحقیق فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق…

17,000 تومان تومان