“جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)”

فصل ۱: کلیات ۱-۱٫ ضرورت تحقیق ۲-۱٫ اهداف تحقیق ۳-۱٫ بیان مسئله ۴-۱٫ مقدمه پژوهش ۵-۱٫ سؤالات اصلی و فرعی…

17,000 تومان تومان

آینده پژوهی جایگاه منطقه ای ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه بعد از 2010

  فصل اول: کلیات تحقیق بیان مسأله ضرورت، اهمیت و اهداف سؤال اصلی فرضیه (سناریو) متغیرهای تحقیق تعریف عملیاتی مفاهیم…

17,000 تومان تومان

ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- سؤال…

17,000 تومان تومان

بررسی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی

فصل اوّل: کلیات تحقیق بیان مسئله اهمیّت موضوع و انگیزه ی انتخاب سوال و فرضیه چهار چوب نظری تحقیق مدل…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی

فصل اول:کلیات مقدمه الف)بیان مسئله ب)سوال اصلی ج)فرضیه اصلی د) ادبیات موضوع ر)تعریف عملیاتی ذ) تعریف اصطلاحات و)اهداف تحقیق ه)روش…

17,000 تومان تومان

بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن

فصل اول: کلیات تحقیق طرح مساله اهداف تحقیق اهمیت تحقیق سئوالات تحقیق فرضیه تحقیق چارچوب نظری تحقیق متغیرهای تحقیق تعریف…

17,000 تومان تومان

بررسی عناصر فرهنگ استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر

فصل اول کلیات تحقیق بیان مساله ضرورت انجام تحقیق اهداف اصلی تحقیق سئوال اصلی تحقیق فرضیه تحقیق پیشینه تحقیق :…

17,000 تومان تومان

بررسی مقایسه ای تاثیر شکل گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس

کلیات بیان مسئله سوال تحقیق فرضیه تحقیق تعریف متغیرها ادبیات تحقیق اهداف تحقیق اهداف علمی اهداف عملی روش پژوهش و…

17,000 تومان تومان

بیداری اسلامی بر سیاست خارجی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا

بخش اول کلیات پژوهش ۱-۱) طرح مسأله ۲-۱) اهداف پژوهش ۳-۱) سؤال پژوهش ۴-۱) فرضیه پژوهش۱ ۵-۱) متغیره ۶-۱) روش…

17,000 تومان تومان

بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه

فصل اول:کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله: سوالات پژوهش: سوال اصلی: فرضیه پژوهش تعریف مفاهیم و عملیاتی نمودن متغیرها: منطقه: مجموعه…

17,000 تومان تومان

بیداری اسلامی و روابط ایران و شورای همکاری خلیج‌فارس (2010 – 2013)

فصل اول:  کلیات ۱- بیان مساله ۲- اهداف پژوهش ۳- ضرورت پژوهش ۵- سؤال اصلی تحقیق ۶- فرضیه اصلی تحقیق…

17,000 تومان تومان

تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389-1380)

فصل ۱- کلیات ۱- بیان مسئله ۲- سؤال اصلی پژوهش ۳- فرضیه  اصلی پژوهش ۴- سوالات فرعی ۵- فرضیه‌های فرعی…

17,000 تومان تومان