اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه­ های پژوهش متغیرهای پژوهش. تعریف متغیرها تعاریف نظری تعاریف عملیاتی.…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت انجام پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف اصطلاحات…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

چکیده پژوهش فصل اول (کلیات پژوهش) مقدمه بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش متغیرهای پژوهش…

17,000 تومان تومان

اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

  فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-بیان مسئله ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴- اهدف تحقیق ۱-۴-۱-هدف کلی ۱-۴-۲-فرضیه های…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک و نشانه های اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان

فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۵- تعاریف مفهومی و…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش نرم‌افزار ان‌بک بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان

چکیده فصل اول: کلیات پژوهش پیش‌درآمد مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش هدف‌های پژوهش هدف کلی هدف‌های جزیی فرضیه‌ها…

17,000 تومان تومان
17,000 تومان تومان

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی عروقی

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۲-۱-بیان مسأله ۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-۱-اهداف تحقیق ۵-۱- سوالات تحقیق ۶-۱-فرضیه‌های تحقیق ۷-۱-متغیرهای…

17,000 تومان تومان

اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و « کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی » بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

چکیده فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش پرسش ها و فرضیه…

17,000 تومان تومان

اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- فرضیات پژوهش…

17,000 تومان تومان

اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی

فصل اول: مقدمه و کلیات ۱٫۱       مقدمه ۱٫۲       بیان مسأله ۱٫۳       ضرورت انجام پژوهش ۱٫۴       اهداف پژوهش ۱٫۵       فرضیه های…

17,000 تومان تومان

اثربخشی روش دوسا بر نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا

فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت موضوع هدف پژوهش فرضیه پژوهش متغیرهای پژوهش تعاریف نظری متغیرهای…

17,000 تومان تومان