ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۱٫ مبحث اول: کلیات ۱٫ ۱٫ معرفی مسئله ۲ بیان اهمیت موضوع ۳ پیشینه تحقیق…

17,000 تومان تومان

اجل در اسناد تجاری

عنوان مقدمه بخش اول: کلیات فصل اول: سند گفتار اول:  تعریف سند گفتار دوم:  انواع سند گفتار سوم:انواع سند عادی…

17,000 تومان تومان

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و…

17,000 تومان تومان

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

مقدمه اهمیت و علت انتخاب تحقیق سوالات اصلی تحقیق سوالات فرعی فرضیات تحقیق روش تحقیق   فصل اول: کلیات ادغام…

17,000 تومان تومان

بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

فهرست : مقدمه فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران…

17,000 تومان تومان

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و…

17,000 تومان تومان

بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

  فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بخش اول: کلیات الف: شرکت سهامی ب:…

17,000 تومان تومان

بررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی

  الف ) طرح مسأله    ب ) پرسش های اصلی و فرضیات    ج ) روش تحقیق    د…

17,000 تومان تومان

تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

  فصل اول :کلیات مبحث اول تعاریف : گفتار اول : مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب گفتاردوم…

17,000 تومان تومان

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

  بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی فصل دوم:…

17,000 تومان تومان

قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

  فصل اول: کلیات مقدمه: بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش پرسش های پژوهش فرضیات پژوهش مشکلات و موانع پژوهش…

17,000 تومان تومان

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی

  فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto ۱-۱-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto ۱-۱-۱-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto…

17,000 تومان تومان