” اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی “

  فصل اول: کلیات گفتار اول) مفهوم رشد الف) مفهوم لغوی رشد ب) مفهوم اصطلاحی رشد ج) مفهوم رشد در…

17,000 تومان تومان

«قراردادهای انتقال و واگذاری سهام»

مقدمه الف) بیان مسأله و اهیمت آن ب) اهداف تحقیق ج) فرضیه های تحقیق د)روش تحقیق هـ) سابقه و ضرورت…

17,000 تومان تومان

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه مبحث اول: مفهوم…

17,000 تومان تومان

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

  فصل اول : تعاریف و مفاهیم طرح بحث : مبحث اول : مبیع گفتار اول : مفهوم مبیع گفتار…

17,000 تومان تومان

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری پژوهش مبحث اول – تابعیت گفتار اول : تعاریف و مفاهیم الف) در…

17,000 تومان تومان

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

مقدمه بخش اول : کلیات فصل نخست : مفاهیم مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن گفتار نخست…

17,000 تومان تومان

آثار فساد عقد در فقه امامیه ، فقه عامه و حقوق ایران

فصل یکم: مفاهیم اصلی مبحث یکم: عقد مبحث دوم: فساد فصل دوم: مفاهیم مرتبط مبحث یکم: صحّت مبحث دوم: انحلال…

17,000 تومان تومان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فصل اول: کلیات مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی الف)…

17,000 تومان تومان

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

بخش اول: کلیات پژوهش ۱-مقدمه ۲-بیان مسأله ۳-اهمیت و ضرورت پژوهش ۴-اهداف پژوهش ۴-۱- هدف کلی ۴-۲- اهداف فرعی ۵-سوال…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی

  مقدمه بیان مساله سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق گرداوری روش تحقیق فصل اول: کلیات و مبانی مبحث…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

فصل اول : کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ فرضیه های…

17,000 تومان تومان

آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن

الف )اهمیت تحقیق : برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت…

17,000 تومان تومان