ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک

ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک مقدمه. فصل اول.. تاریخچه ثبت و مالکیت در ایران.. ایمن…

32,000 تومان تومان

ثبت اسناد و انواع آن

مقدمه تعریف سند انواع سند شروط سند رسمی مزایای اسناد رسمی ضرورت تنظیم سند رسمی فصل اول:اهمیت ثبت اسناد در…

27,000 تومان تومان