ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله ۱-۱-۳ سابقه تحقیق ۱-۱-۴ سوالات تحقیق ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق…

17,000 تومان تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

بخش اول: کلیات ۱-۱ کلیات۳ ۱-۱-۱ مقدمه ۱-۱-۲ بیان مسأله۳ ۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴ ۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴ ۱-۱-۵ فرضیات تحقیق۵ ۱-۱-۶…

17,000 تومان تومان

اسناد مالکیت معارض

مقدمه مروری بر ماده ۲۵ ق ث مفهوم سند معارض از منظر قانون تکلیف ادارات ثبت در مقابل اسناد معارض…

17,000 تومان تومان

بازرسی و پاسخگویی در ثبت اسناد و املاک

تعریف بازرسی : تعریف بازرس : شرح وظایف بازرس دفترخانه ها :p فواید بازرسی : موارد بازرسی : الف :…

17,000 تومان تومان

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی گفتار…

17,000 تومان تومان

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

فصل اول : کلیات مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران گفتار اول : مفهوم سند…

17,000 تومان تومان

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مقدمه الف: تبیین موضوع ب: ضرورت انجام تحقیق ج: هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق د:  سؤال‌های اصلی…

17,000 تومان تومان

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران چکیده فارسی: مقدمه: الف ) بیان موضوع ب ) سؤالات…

17,000 تومان تومان

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

  مقدمه الف ) بیان موضوع ب ) سؤالات تحقیق ج ) فرضیه های تحقیق د )پیشینه پژوهش ه)روش پژوهش…

17,000 تومان تومان

تعریف اسناد رسمی در حقوق ثبت اسناد

مقدمه شخصیت حقوقی دفترخانه ضرورت تاسیس دفترخانه جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی چالشهای پیش روی دفاتر اسناد رسمی…

27,000 تومان تومان

ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک

ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک مقدمه. فصل اول.. تاریخچه ثبت و مالکیت در ایران.. ایمن…

32,000 تومان تومان

ثبت اسناد و انواع آن

مقدمه تعریف سند انواع سند شروط سند رسمی مزایای اسناد رسمی ضرورت تنظیم سند رسمی فصل اول:اهمیت ثبت اسناد در…

27,000 تومان تومان