آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی چکیده   مقدمه الف)تبیین موضوع ب) پیشینه تحقیق ج)…

22,000 تومان تومان

اسناد مالکیت معارض

مقدمه مروری بر ماده ۲۵ ق ث مفهوم سند معارض از منظر قانون تکلیف ادارات ثبت در مقابل اسناد معارض…

17,000 تومان تومان

ثبت اسناد و انواع آن

مقدمه تعریف سند انواع سند شروط سند رسمی مزایای اسناد رسمی ضرورت تنظیم سند رسمی فصل اول:اهمیت ثبت اسناد در…

27,000 تومان تومان