‘بررسی مقایسه‌ای الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها’

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- طرح مسئله ۱-۳- سؤالات پژوهش ۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۵- اهداف پژوهش…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای خانواده های یزدی

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱٫مقدمه ۱-۲٫  بیان مسئله ۱-۳٫  اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴٫  اهداف تحقیق ۱-۴-۱٫  هدف کلی تحقیق…

17,000 تومان تومان

آینده‌نگاری تحولات رسانه دینی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی رسانه منبر

فصل اول: کلیات پژوهش ۱٫۱٫      بیان مسئله ۱٫۲٫      اهداف تحقیق ۱٫۳٫      پیشینه تحقیق ۱٫۴٫      محدودیت‌ها و مشکلات  فصل دوم: چهارچوب…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

فصل اول کلیات ۱-۱ مقدمه فصل اول ۲-۱ بیان مسأله ۳-۱انگیزه پژوهشگر ۴-۱ اهداف تحقیق ۵-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش…

17,000 تومان تومان

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

  فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق -تعاریف متغیر ها تعاریف نظری تعاریف عملی -اهداف پژوهش…

17,000 تومان تومان

احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال 1394

  -۱ فصل اوّل کلیات تحقیق ۱-۱- تشریح ابعاد مسئله ۱-۱-۱- سازمان پژوهشی ۱-۱-۲- عدالت ۱-۱-۳- نوآوری ۱-۱-۴- عدالت سازمانی…

17,000 تومان تومان

احساس عدالت و رابطه آن با گرایش های سیاسی (مطالعه ی شهر تهران)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲-۱ طرح مسئله ۳-۱ اهداف پژوهش ۴-۱ ضرورت و اهمیت موضوع ۵-۱ مرور پیشینه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو

فصل اول؛کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱ طرح مساله ۱-۲ هدف پژوهش ۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش فصل دوم؛ بررسی پیشینه و…

17,000 تومان تومان

ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

فصل اول:کلیات مقدمه طرح مسئله ضرورت و اهمیت انجام تحقیق هدف پرسشهای اساسی: روش شناسی تحقیق روش گردآوری داده ها…

17,000 تومان تومان

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره ‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

  مقدمه: فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسأله ۲-۱ ضرورت و اهمیت موضوع ۳-۱ سؤالات و فرضیات تحقیق ۱-۳-۱…

17,000 تومان تومان

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران)

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱-طرح مسئله ۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۳-اهداف پژوهش ۱-۳-۱-هدف اصلی ۱-۳-۲-اهداف فرعی ۱-۴-متغیرهای پژوهش ۱-۵-تعریف مفهومی…

17,000 تومان تومان

اینترنت ونقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی : مصر – تونس

فصل اول: کلیات تحقی مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق سئوالات تحقیق فصل دوم : ادبیات…

17,000 تومان تومان