آینده‌نگاری تحولات رسانه دینی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی رسانه منبر

فصل اول: کلیات پژوهش ۱٫۱٫      بیان مسئله ۱٫۲٫      اهداف تحقیق ۱٫۳٫      پیشینه تحقیق ۱٫۴٫      محدودیت‌ها و مشکلات  فصل دوم: چهارچوب…

17,000 تومان تومان

ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو

فصل اول؛کلیات پژوهش مقدمه ۱-۱ طرح مساله ۱-۲ هدف پژوهش ۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش فصل دوم؛ بررسی پیشینه و…

17,000 تومان تومان

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران)

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱-طرح مسئله ۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع ۱-۳-اهداف پژوهش ۱-۳-۱-هدف اصلی ۱-۳-۲-اهداف فرعی ۱-۴-متغیرهای پژوهش ۱-۵-تعریف مفهومی…

17,000 تومان تومان

بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران

فصل۱ کلیات پژوهش مقدمه ۱- ۱- طرح مسأله و تعریف آن ۱-۲- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ۱-۲-۱- ضرورت…

17,000 تومان تومان

بازنمایی همسر دوم در سینمای دهه 70 و 80 ایران

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق ۱-۱ طرح مسأله ۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳ اهداف تحقیق ۱-۴ روش تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه

فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهداف تحقیق ۱-۳-۱٫ اهدف کلی ۱-۳-۲٫ اهداف جزیی ۱-۴-  اهمیت و…

17,000 تومان تومان

بررسی اهمیت اسطوره سازی دینی برای کودکان در رسانه ها؛ از دیـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه ای

فصل اول: ۱٫طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲-۱ طرح مساله ۳-۱ اهداف تحقیق ۱-۳-۱ هدف اصلی ۲-۳-۱ هدف های فرعی ۴-۱…

17,000 تومان تومان

بررسی بازتاب هویت فرهنگی با توجه به نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک

بیان مسئله: ارتباطات پایه و اساس تشکیل و تداوم فرهنگ ها است. در زمانهای دور، انسانها از طریق برقراری ارتباط…

17,000 تومان تومان

بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)

فصل ۱: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مساله ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴ اهداف ۱-۵ پرسش‌های اساسی پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

  بخش اول: ویژگیهای طرح ۱- طرح مسئله ۲- هدف و انگیزه تحقیق ۳- ضرورت موضوع تحقیق ۴- سوالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون

فصل اول: کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ مقدمه ۲ـ۱ـ بیان مسئله ۱ـ۲ـ۱ـ دورۀ فرهنگ شفاهی؛ دورۀ سلطۀ دین بر رسانه‌ها ۲ـ۲ـ۱ـ دورۀ…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی

۱-۱ بیان مسأله: ۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۱-۳ اهداف تحقیق: ۱-۳-۱ هدف اصلی: ۱-۳-۲ اهداف فرعی :…

17,000 تومان تومان