مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ایل کاکاوند قزوین

فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱٫مقدمه : ۲-۱٫بیان مساله: ۳-۱٫اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴-۱٫اهداف تحقیق: ۵-۱٫سوالات تحقیق: ۶-۱٫روش تحقیق: ۷-۱٫ روش های…

17,000 تومان تومان

مطالعه مردم شناختی جذب جهانگرد با تکیه بر آئین های ویژه ایرانی (نمونه موردی آئین نوروز در شهر شیراز)

فصـل اول- کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهداف پژوهش اهمیت پژوهش پرسش های پژوهش روش پژوهش قلمرو پژوهش جامعه و…

17,000 تومان تومان

مطالعه مردم شناختی کاربرد داروهای گیاهی در درمان مردم کرد کرمانج

  فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲  بیان موضوع ۱-۳ اهداف پژوهش ۱-۴ پرسشهای پژوهش ۱-۵ روش پژوهش ۱-۶ قلمروپژوهش…

17,000 تومان تومان