آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران

فصل اول: مقدمه ۱-طرح مسئله ۲-سابقه وضرورت انجام تحقیق ۳- سوالات تحقیق ۴- فرضیه های تحقیق ۵-اهداف  پژوهش ۶-بیان متغیرهای…

17,000 تومان تومان

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ( 2003 الی 2013 )

بخش اول کلیات و چارچوب نظری فصل اول طرح تحقیق ۱-۱  مقدمه و بیان مسئله ۱ -۲  سئوال و فرضیه…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر تحولات اقتصادى ـ اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1384-1376)

فصل اول: کلیات مقدمه بیان مسئله سؤال‌های تحقیق فرضیه‌ها متغیر مستقل، متغیر وابسته، متغیر کنترل شاخص‌های متغیر مستقل شاخص‌های متغیر…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیرات متقابل انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک شیعه در خاورمیانه

              فصل اول؛ کلیات تحقیق ۱-بیان مسأله ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳- اهداف تحقیق ۴- سوالات تحقیق ۵- فرضیات…

17,000 تومان تومان

بررسی زمینه‎های همگرایی و واگرایی در روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطان‎نشین عمان

فصل اوّل : کلیات ۱-۱-  بیان مساله ۱-۲-پیشینه پژوهش ۱-۳-هدف تحقیق ۱-۴-اهمیت و انگیزه تحقیق ۱-۵-سئوال اصلی ۱-۶-فرضیه اصلی ۱-۷-متغیرهای…

17,000 تومان تومان

بررسی سیاست خارجی فرانسه در حوزه خاور میانه بر اساس استراتژی صادراتی اسلحه (2010-1950)

فصل اول : کلیات پژوهش بیان مسئله و نقطه ی تمرکز پژوهش سوالات؛ فرضیات و متغیرهای پژوهش مروری بر ادبیات…

17,000 تومان تومان

بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران

فصل اول : کلیات تحقیق بیان مسأله تحقیق اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن هدف های تحقیق سؤالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

بررسی شاخصها و موانع حکمرانی خوب در منطقه خلیج فارس: امارات متحده عربی و کویت

فصل اول: مقدمه ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- پیشینه و ضرورت انجام پژوهش ۱-۳- پرسش های پژوهش ۱-۴- فرضیه های پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در معادلات منطقه‌ای

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسأله ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۱-۴-…

17,000 تومان تومان

بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی (با تاکید بر صربستان)

  فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫ بیان مسئله ۱-۲٫ هدف تحقیق ۱-۳٫ اهمیت و انگیزه تحقیق ۱-۴٫ سئوال های اصلی…

17,000 تومان تومان

پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس و بازدارندگی علیه ایران

پیشگفتار تعریف مسأله هدف پژوهش اهمیت و ضرورت پژوهش با تاکید بر نتایج کاربردی آن روش ها و فنون اجرایی…

17,000 تومان تومان

تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک (2011-1991)

فصل اول: کلیات تحقیق بیان مسئله انگیزه و اهمیت تحقیق  … سؤال اصلی فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی…

17,000 تومان تومان