دانلود سوالات آزمون های استخدامی – اقتصاد خرد در 120 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 120 سوال مهم درس اقتصاد خرد است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار شده است.…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – بازاریابی و مدیریت بازار در 137 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 137 سوال مهم درس بازاریابی و مدیریت بازار است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – بودجه بندی و حسابداری در 120 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 120 سوال مهم درس بودجه بندی و حسابداری است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – تحقیق در عملیات در 80 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 80 سوال مهم درس پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات است که در آزمون های استخدامی رشته…

14,500 تومان تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – ریاضیات و آمار در 99 سوال + پاسخنامه تشریحی

این محصول شامل 80 سوال مهم درس پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات است که در آزمون های استخدامی رشته…

14,500 تومان تومان