دانلود پاورپوینت AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) در 80 اسلاید

عنوان پاورپوینت : AHP، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process) فهرست مطالب پاورپوینت : مقدمه انواع حالت های تصمیم گیری…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت SPSS، آموزش مقدماتی به صورت تصویری در 43 اسلاید

عنوان پاورپوینت : آشنایی با نرم افزار SPSS فهرست مطالب پاورپوینت: تعریف متغیرآماری تعریف مشاهده یا داده انواع متغیرها مقیاس فاصله…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت Topsis، یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه در 20 اسلاید

عنوان پاورپوینت : Topsis، یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه فهرست مطالب پاورپوینت : مقدمه واقعیات زیر بنایی مراحل…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت اصول روش تحقیق در 70 اسلاید

عنوان پاورپوینت : اصول روش تحقیق فهرست مطالب پاورپوینت : منابع علم 1) تجربه 2) مرجع مطلع و آ گاه 3)…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس آمار ریاضی 2 در 326 اسلاید

عنوان پاورپوینت: آمار ریاضی 2 فهرست مطالب پاورپوینت: 1- برآورد بازه ای پارامتر 2- آزمون فرض ها 3- مدل های خطی

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس آمار و احتمال مهندسی در 291 اسلاید

عنوان پاورپوینت: آمار و احتمال مهندسی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل 1 : آمار توصیفی وارائه داده ها فصل 2 :  احتمال…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 در 342 اسلاید

عنوان پاورپوینت: آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 فهرست مطالب پاورپوینت: کلیات مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی شده…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی در 171 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول ترویج و آموزش کشاورزی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول. کلیات فصل دوم. جایگاه ترویج در توسعه کشاورزی…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس ترمودینامیک آماری در 240 اسلاید

عنوان پاورپوینت: ترمودینامیک آماری فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مقدمه و یادآوری فصل دوم: مجموعه بندادی (کانونی) فصل سوم: سایر مجموعه…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی در 256 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول :کلیات فصل دوم: روش شناسی در ارزیابی فصل سوم:…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس روش تحقیق پیشرفته در 287 اسلاید

عنوان پاورپوینت: روش تحقیق پیشرفته فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : تحقیق چیست؟ فصل دوم : تحقیق چگونه آغاز می…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس روش تحقیق در علوم انسانی در 305 اسلاید

عنوان پاورپوینت : روش تحقیق در علوم انسانی منبع: کتاب «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی» انتشارات : سمت فهرست مطالب…

14,500 تومان تومان