دانلود پاورپوینت درس تاریخ اسلام در 184 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تاریخ اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: شناخت زادگاه اسلام جهان در عصر بعثت سلسله انساب عرب وریشه های اصلی آن…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ ایران ایلامیها وآریایها تا پایان دوره هخامنشی در 352 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تاریخ ایران ایلامیها وآریایها تا پایان دوره هخامنشی فهرست مطالب پاورپوینت: پیدایش دولت و تمدن ایلامی تاریخ ایلام فرهنگ…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ تحلیلی اسلام در 210 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تاریخ تحلیلی اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: مقدمه ای بر تاریخ اسلام عوامل حرکت جامعه و تاریخ انواع تاریخ فواید…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان در 161 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان فهرست مطالب پاورپوینت: بررسی…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان وغزنویان در 249 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان وغزنویان فهرست مطالب پاورپوینت: میراث صفاریان…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی در 178 اسلاید

عنوان پاورپوینت: مبانی جامعه شناسی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات جامعه شناسی فصل دوم: روش تحقیق فصل سوم: فرهنگ فصل…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام در 209 اسلاید

عنوان پاورپوینت: نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: منابع تاریخ ایران پیش ازهخامنشیان منابع دوره…

14,500 تومان تومان