دانلود پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه اول) در 127 اسلاید

عنوان پاورپوینت: آب وهوای کره ی زمین  (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: تعریف ،ضرورت ، مراحل ، مشکلات و تاریخچه…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه دوم) در 142 اسلاید

عنوان پاورپوینت: آب وهوای کره ی زمین  (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: مبانی طبقه بندی اقلیمی طبقه بندی اقلیمی کوپن…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه سوم) در 145 اسلاید

عنوان پاورپوینت: آب وهوای کره ی زمین  (نسخه سوم) فهرست مطالب پاورپوینت: مبانی طبقه بندی اقلیمی طبقه بندی اقلیمی کوپن اقالیم…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس آمار و احتمال (1) در 165 اسلاید

عنوان پاورپوینت: آمار و احتمال (1) فهرست مطالب پاورپوینت: مقدمه سازماندهی داده ها توصیف عددی داده ها احتمال توزیعهای احتمال…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول سنجش از دور (نسخه اول) در 178 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول سنجش از دور (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: معرفی مبانی دورکاوی فصل دوم: ماهواره‌های موجود در…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول سنجش از دور (نسخه دوم) در 72 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول سنجش از دور (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: معرفی مبانی دورکاوی فصل دوم: ماهواره‌های موجود…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی در 136 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی فهرست مطالب پاورپوینت: مسائل وضرورت برنامه ریزی روستایی ارتباط میان شهروروستا توسعه وانواع…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای در 230 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول :آشنایی با تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اقتصاد روستایی در 172 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اقتصاد روستایی فهرست مطالب پاورپوینت: 1) بررسی آماری پیشه کشاورزی وغیرکشاورزی درروستا 2)تجزیه وتحلیل پیشه کشاورزی وصنایع وابسته…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اقتصاد کوچ نشینان ایران در 195 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اقتصاد کوچ نشینان ایران فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول)کلیاتی درباره موقع و مشخصات طبیعی ایران در ارتباط با کوچ…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران) در 207 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران) فهرست مطالب پاورپوینت: کلیات شناخت مفهوم اقلیم ایران شناخت عوامل کنترل…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اقلیم شناسی( آب و هواشناسی) در 241 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اقلیم شناسی( آب و هواشناسی) فهرست مطالب پاورپوینت: مفاهیم هوا و اقلیم مفاهیم هواشناسی و اقلیم شناسی مفاهیم عناصر…

14,500 تومان تومان