دانلود پاورپوینت درس (MIS) سیستم های اطلاعات مدیریت در 295 اسلاید

عنوان پاورپوینت: (MIS) سیستمهای اطلاعات مدیریت فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس آشنایی با کامپیوتر در 176 اسلاید

عنوان پاورپوینت: برنامه سازی پیشرفته (نسخه چهارم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مقدمات زبان C++ فصل دوم : ساختارهای…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی در 345 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول :  نمایش داده ها در…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول کامپیوتر 1 در 413 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول کامپیوتر 1 فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: آشنایی با کامپیوتر فصل دوم: ساختار برنامه در زبان پاسکال فصل…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول کامپیوتر 2 در 333 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول کامپیوتر 2 فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مفاهیم اولیه فصل دوم : زبان برنامه نویسی فصل…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول مهندسی اینترنت در 240 اسلاید

عنوان پاورپوینت: اصول مهندسی اینترنت فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری فصل دوم: لایه واسط شبکه فصل سوم: لایه…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس برنامه سازی پیشرفته (نسخه اول) در 250 اسلاید

عنوان پاورپوینت: برنامه سازی پیشرفته (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: منظور از برنامه نویسی کامپیوتر تاریخچه مختصر برنامه نویسی مراحل نوشتن…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس برنامه سازی پیشرفته (نسخه چهارم) در 271 اسلاید

عنوان پاورپوینت: ذخیره و بازیابی اطلاعات (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایل…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس برنامه سازی پیشرفته (نسخه دوم) در 236 اسلاید

عنوان پاورپوینت: برنامه سازی پیشرفته (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: منظور از برنامه نویسی کامپیوتر تاریخچه مختصر برنامه نویسی مراحل…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس برنامه سازی پیشرفته (نسخه سوم) در 560 اسلاید

عنوان پاورپوینت: برنامه سازی پیشرفته (نسخه سوم) فهرست مطالب پاورپوینت: مقدمات برنامه‌نویسی با C++ انواع اصلی انتخاب تکرار توابع آرایه‌ها…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس درس طراحی الگوریتم ها در 249 اسلاید

عنوان پاورپوینت: درس طراحی الگوریتم ها فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کارایی ، تحلیل و مرتبه الگوریتم ها فصل دوم: روش…

14,500 تومان تومان

دانلود پاورپوینت درس ذخیره و بازیابی اطلاعات (نسخه دوم) در 272 اسلاید

عنوان پاورپوینت: ذخیره و بازیابی اطلاعات (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار…

14,500 تومان تومان