دانلود سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی دستگاه های اجرایی ویژه آزمون 1401

طبق روال همیشه مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی…

24,300 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس آموزش دیوان محاسبات ویژه آزمون 1401

سوالات استخدامی کارشناس آموزش دیوان محاسبات کشور نام بسته ای کامل ویژه آزمون استخدامی سال جاری می باشد. این بسته…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور اداری دیوان محاسبات کشور ویژه آزمون 1401

طبق روال همیشه مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور اداری وزارت بهداشت ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

30,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور سخت افزار رایانه وزارت بهداشت ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

30,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم وزارت بهداشت ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

26,300 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی آب و فاضلاب ویژه آزمون ۱۴۰۱

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی آب و فاضلاب نام مجموعه ای است که در این بخش می توانید بعد از مقایسه و…

33,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی ویژه آزمون ۱۴۰۱

مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی دارای بخش های مرتبط به هم است که اگر بخواهیم به مهمترین…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دیوان محاسبات کشور ویژه آزمون 1401

طبق روال همیشه مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی…

26,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس شبکه وزارت بهداشت ویژه آزمون 1401

مجموعه سوال ۲۴،با رصد منابع و مواد هر آزمون اقدام به تهیه و ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید…

24,500 تومان تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس هوشبری تامین اجتماعی ویژه آزمون ۱۴۰۱

این بسته با محتویات خود می تواند کمک کننده بسیار مناسبی برای شما داوطلبین عزیز باشد . بدیهی است که…

28,300 تومان تومان