ارتباط بین باروری توده های پورفیری با پتروگرافی، بافت و ژئوشیمی آنها

کمان ماگمایی ارومیه – دختر بخشی از کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا است و مهمترین کانسارهای مس پورفیری ایران در…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران

در مطالعه حاضر ویژگی های پتروگرافی، ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در میدان نفتی گچساران، مورد بررسی قرار گرفت.…

17,000 تومان تومان

استفاده از داده های استر در تحلیل ارتباط سنگ شناسی و پتانسیلهای معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس

در این تحقیق به منظور تحلیل سنگ­ شناختی و پتانسیل­یابی معدنی گنبد­نمکی دهکویه جنوب استان فارس از باند­های مرئی– فروسرخ…

17,000 تومان تومان

بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند کژدمی در زون ایذه

بمنظور مطالعات دقیق بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندکژدمی در ناحیه زون ایذه، پنج برش سطح الارضی (بترتیب از شمال غرب به…

17,000 تومان تومان

بررسی اثرات زیست محیطی سازندهای اطراف دشت سلماس برکیفیت منابع آبزیرزمینی

دشت سلماس یک دشت آبرفتی – تکتونیکی است که محور طولی آن در راستای شرقی- غربی می­باشد و کم و…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

 معدن ایرانکوه در رشته کوه ایرانکوه در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و در طول جغرافیایی ´۳۲ ˚۵۱ تا…

17,000 تومان تومان

بررسی توزیع عناصر سنگین و گونه پذیری آنها در خاک‌های منطقه خاتون آباد، استان کرمان

ذوب کان سنگ‏های فلزی و بویژه کان سنگ‏های سولفیدی، از منابع مهم آلاینده بوم سامانه ‏های خشکی و آبی به…

17,000 تومان تومان

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان

یکی از روش‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی، پخش ‌سیلاب بر روی اراضی هموار دشت‌ها و ذخیره آن در آبخوان‌ها،…

17,000 تومان تومان

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک نسوز

کانسار رس زیتون با مختصات´۳۰° ۵۲ طول شرقی و ´۲۹° ۳۱ عرض شمالی در ۳۰ کیلومتری شمال­شرقی شهرستان آباده در…

17,000 تومان تومان

بررسی زمین شناسی ، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت روستای عزیزی (سرفاریاب)

کانسار بوکسیتی مورد مطالعه در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان دهدشت و در یال شمالی تاقدیس کوه سیاه و…

17,000 تومان تومان

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلانشهر اصفهان

زمین­ شیمی شهری نیز به بررسی نابه هنجاری­های ناشی از افزایش غلظت آلاینده ­ها در محیط شهری و تاثیر این…

17,000 تومان تومان

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل

منطقه فرومد در منتهی ­الیه شرق استان سمنان واقع شده است. ورقه زمین شناسى فرومد با مختصات ´۳۰ ˚۵۶-´۰۰ ˚۵۷…

17,000 تومان تومان