آسیب ها و چالش های تفکیک اعیانی

سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله سازمانهای قدیمی، و بسیار مهم درتثبیت سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی…

22,000 تومان تومان

آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیرآن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی

مقدمه دید گاه های کلی آموزش عمومی قوانین و مقررات ثبتی در راستای توسعه بهداشت حقوقی نقش فرهنگ سازی و…

17,000 تومان تومان

بررسی تخصصی تفکیک املاک ثبتی

بررسی تخصصی تفکیک املاک ثبتی مقدمه تفکیک تعریف تفکیک در لغت : تعریف تفکیک ازنظر ثبتی : انواع تفکیک بطور…

22,000 تومان تومان

بررسی روشهای تحقق بهداشت اسناد به منظور پیشگیری از وقوع جرم

در حال حاضردرجامعه ما به علت پیشرف تکنولوژی به نسبت نیز جرم وجرائم زیاد شده است وبه عبارتی هرچه تکنولوژی…

22,000 تومان تومان

بررسی کلی افراز و تفکیک ، صلاحیتها، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی جهت رفع موانع موجود

چکیده: ۱- مقدمه ۲- افراز ۲-۱-معنا و مفهوم لغوی افراز ۲-۲: بررسی افراز در قانون مدنی ۲-۳: ارکان افراز ۳-تفکیک…

17,000 تومان تومان

بررسی مشکلات در خصوص بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک

بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت مقدمه نقش فرهنگ سازی وتکریم همکاران وارباب رجوع جهت بهینه سازی نقش واهداف سازمان…

22,000 تومان تومان

بررسی مشکلات در خصوص رسیدگی به موضوع آسیب شناسی و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توسعه قضایی

آسیب شناسی حقوق ثبتی مقدمه هدف قانونگذاری فصل ۱ : ماهیت حقوق ثبت در مالکیت و در اسناد و پیدایش…

12,000 تومان تومان

بررسی نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در ایجاد امنیت اجتماعی و توسعه قضایی

چکیده کلید واژه مقدمه تاریخچه ثبت اسناد و املاک ساختار حقوقی سازمان ثبت وظایف سازمان ثبت سیاست های کلی سازمان…

12,000 تومان تومان

تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین نامه مستندسازی اموال دولتی

تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین…

12,000 تومان تومان

تعریف افراز تفکیک و تقسیم و وجوه افتراق آنها

تعریف افراز تفکیک و تقسیم و وجوه افتراق آنها افراز تفکیک تقسیم وجوه افتراق افراز و تفکیک افراز املاک مشاع…

12,000 تومان تومان

تفکیک و افراز و تفاوت های آنها

تفکیک و افراز و تفاوت های آنها مقدمه تفکیک و افراز ۱- تفکیک املاک مشاع ۲- تفکیک و نوع مالکیت…

22,000 تومان تومان

خلاصه ای بر ثبت شرکتها

خلاصه ای بر ثبت شرکتها- قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ می باشد بموجب نظامنامه اجرایی همین قانون دایره ای به…

17,000 تومان تومان