«آتش در آثار منظوم سنایی»

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱: بیان مسأله ۱-۲: اهمیت تحقیق ۱-۳-سؤالات تحقیق ۱-۴: فرضیه تحقیق: ۱-۵: اهداف تحقیق ۱-۶: روش…

17,000 تومان تومان

آداب و رسوم مردم ایرانشهر

فصل اول : کلیات ۱-۱- بیان مسأله ۱-۲- موقعیت جغرافیایی ایرانشهر: ۱-۳- پوشش گیاهی ایرانشهر: ۱-۴- تاریخ قوم بلوچ: ۱-۵-…

17,000 تومان تومان

آموزه های اخلاقی در شاهنامه

فصل اول :کلیات تحقیق ۱-۱بیان مسأله ۱-۲اهمّیّت و ضرورت تحقیق ۱-۳اهداف تحقیق ۱-۴ فرضیه‌های تحقیق فصل دوم:پیشینۀ تحقیق پیشینۀ تحقیق…

17,000 تومان تومان

آیین حکومت و مملکت داری در آثارسعدی شیرازی

فصل اوّل: کُلّیات lقدّمه۱ ۱-۱ بیان مسأله ۱-۲ : پرسش اصلی تحقیق ۱-۳: پیشینه تحقیق ۱- ۴ اهداف تحقیق ۱-۵…

17,000 تومان تومان

آیین، آداب و رسوم خانقاه تا قرن هشتم

فصل اول: کلیات ۱- کلیات ۱-۱-هدف پژوهش ۱-۲-پیشینه‌ی پژوهش ۱-۳-روش تحقیق فصل دوم: بحثی درباره‌ی خانقاه ۲- بحثی درباره‌ی خانقاه…

17,000 تومان تومان

اخلاق در بوستان

فصل اول : کلیات اخلاق علم اخلاق چیست؟ مسائل اخلاقى در قرآن بازگشت‏به اصول اخلاقى در قرآن فصل دوم  :…

17,000 تومان تومان

اخلاق عملی در کلیله و دمنه و مرزبان نامه

  فصل اول: کلیات ۱- کلیات ۱-۱- هدف تحقیق ۱-۲- پیشینه تحقیق ۱-۳- روش تحقیق فصل دوم: اخلاق چیست؟ ۲-…

17,000 تومان تومان

ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

فصل اول: کلیات ۱-۱- بیان مسأله ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- پیشینه تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)

فصل اول مقدمه بیان مسئله: فصل دوم سوابقتحقیق: روشتحقیق: فصل سوم ۱-۱-«ادبیاتوتعاریفآن» ۲-۱- فرهنگ(Culture) ۳-۱- فرهنگزندان ۴-۱- حسبیه ۵-۱- «زندان»…

17,000 تومان تومان

ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

فصل اول: تعریف و تشریح موضوع ۱-۱- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق) ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- سوابق مربوط (پیشینه تحقیق)…

17,000 تومان تومان

ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱٫مقدمه ۱-۲٫ بیان مسئله ۱-۳٫ پرسش‌های پژوهش ۱-۴٫ فرضیه‌های پژوهش ۱-۵٫اهداف و ضرورت پژوهش ۱-۵-۱٫اهداف نظری…

17,000 تومان تومان

استراتژیهای رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر مبنای جنسیت گویشوران

فصل اول : مقدمه ۱-۱- طرح موضوع تحقیق ۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳-هدف تحقیق ۱-۴- روش تحقیق ۱-۵-سؤالات تحقیق  …

17,000 تومان تومان