اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش ۱-۲-۱-فرضیات پژوهش ۱-۳-ضرورت انجام تحقیق ۱-۴- معرفی مدل…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی

۱-۱-مقدمه ۲-۱- بیان مساله ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ فرضیه‌های پژوهش فصل دوم پیشینه پژوهش ۲-۱-…

17,000 تومان تومان

اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک ( ایران، ونزوئلا)

فصل اول مقدمه وکلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهمیت موضوع ۱-۳- سؤالات پژوهش ۱-۴- فرضیات پژوهش ۱-۵- روش تحقیق ۱-۶-…

17,000 تومان تومان

اثر توسعه ی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستم حیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه شرح و بیان مسأله‌ی پژوهشی اهمیت و ارزش پژوهش اهداف پژوهش کاربرد نتایج پژوهش فرضیه…

17,000 تومان تومان

اثر شاخص های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی بازار

فصل اوّل: کلیّات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲٫بیان مسئله ۱-۳٫اهداف تحقیق ۱-۴٫سؤالات تحقیق ۱-۵٫فرضیه­ های تحقیق ۱-۶٫ جامعه آماری، نمونه آماری ۱-۷٫ …

17,000 تومان تومان

اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره 1358-87 مورد ایران

اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره ۱۳۵۸-۸۷  مورد…

17,000 تومان تومان

اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران

فصل اول کلیات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- متغیرهای در نظر گرفته شده ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق…

17,000 تومان تومان

اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی

فصل اول بیان مساله: ۱-۲- ضرورت تحقیق: ۱-۳- متغیرهای در نظر گرفته شده در این تحقیق: ۱-۴- فرضیه های تحقیق:…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱: مقدمه ۱-۲: بیان مسئله ۱-۳: اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴: اهداف تحقیق ۱-۵: فرضیه  …

17,000 تومان تومان

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- ضرورت تحقیق و بیان مساله ۱-۲- مرور ادبیات موضوع و سوابق مربوط ۱-۳- فرضیه‌ها یا…

17,000 تومان تومان

امکان سنجی پیوستن ایران ایر به ائتلاف های بین المللی هوایی

۱ مقدمه در سال‌های اخیر صنعت حمل‌ونقل هوایی نقش بسیار ویژه‌ای در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. سالانه تقریباً ۵/۲ میلیارد…

17,000 تومان تومان

امکان ‌سنجی مالی- اقتصادی استخراج معدن شن و ماسه مطالعه موردی معدن شاه‌ کوه

فصل اول-کلیات تحقیق ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- سوابق مربوط ۱-۳- سوال‌های تحقیق ۱-۴- فرضیه‌های تحقیق ۱-۵- اهداف تحقیق ۱-۶- روش…

17,000 تومان تومان