آسیب‌ شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌ سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه فصل ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- هدف‌های تحقیق ۱-۴-۱- هدف…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران

فصل اول ۱-۱ مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق ۱-۶- فرضیات…

17,000 تومان تومان

آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاه های اجرایی استان گیلان

فصل  اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسئله   ۱ـ٣) اهمیت پژوهش ۱-۴) هدف پژوهش ١ـ۵) بکارگیری سوالهای پژوهش…

17,000 تومان تومان

آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادر جنوبی ایرانی در افق 1404

فصل اول : کلیات ۱-۱مقدمه ۲-۱بیان مسئله ۱-۳ اهمیت،ضرورت و کاربرد نتایج ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ فرضیات تحقیق ۱-۶ قلمرو…

17,000 تومان تومان

اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان و طرح مسأله ۱-۳ اهداف پژوهش ۱-۳-۱ هدف اصلی ۱-۳-۲ اهداف فرعی…

17,000 تومان تومان

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱مقدمه ۲-۱ اهمیت و ضرورت موضوع: ۳-۱گزاره های تحقیق: ۱-۳- ۱پرسش های اصلی و فرعی:…

17,000 تومان تومان

اثر بازاریابی درونی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان اصفهان)

  فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مساله ۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴) اهداف تحقیق ۱-۵)…

17,000 تومان تومان

اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

فصل اول ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- گزاره های تحقیق ۱-۴- فرضیه های تحقیق ۱-۵- هدف های تحقیق یا…

17,000 تومان تومان

اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، استان گیلان)

فصل اول ۱-۲)بیان مسئله ۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴)اهداف تحقیق ۱-۴-۱)هدف علمی پژوهش ۱-۴-۲)اهداف کاربردی پژوهش ۱-۵)سوالات تحقیق ۱-۵-۱) سوال…

17,000 تومان تومان

اثر لذت جویی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسئله تحقیق ۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴) اهداف تحقیق ۱-۵) سؤالات…

17,000 تومان تومان

اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

مقدمه ۱-۱ – بیان مسئله ۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱- اهداف و سوالات تحقیق ۱-۳-۱- هدف اصلی تحقیق ۲-۳-۱-…

17,000 تومان تومان

اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک صادرات استان گیلان)

ضرورت توجه به مشتری سالهاست که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است.به عبارت بهتر حیات سازمان ها وابسته…

17,000 تومان تومان