اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناخت و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-مقدمه ۱-۱بیان مسأله: ۱-۲هداف پژوهش الف )هدف اصلی: ب)اهداف فرعی: ۱-۳ فرضیه‏های پژوهش: ۱-۴ اهمیت…

17,000 تومان تومان

اثر بخشی شناخت رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بر بهبود نشانه های مرضی ، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به بیماری پارکینسون (PD)

چکیده : فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه: ۱-۲- بیان مسئله: ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: ۱-۴ اهداف پژوهش: ۱-۵…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

   فصل اول بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرهای…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

فصل اوّل: کلیات پژوهش چکیده  پژوهش. بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه ­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی

فهرست مطالب   فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت وضرورت ۱-۴- هدف­های پژوهش ۱-۵- فرضیه­های…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی

چکیده فصل نخست کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۲-۱-بیان مسئله ۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-۱- اهداف تحقیق ۵-۱-فرضیه‌های  پژوهش ۶-۱-تعاریف نظری و…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش نوروفید بک برروی کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرایی کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران ADHD

فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله سوالات پژوهشی اهمیت وضرورت تحقیق اهداف پژوهش بیان فرضیات تعاریف نظری وعملیاتی …

17,000 تومان تومان

اثربخشی آواز ملودیک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستانی

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسأله ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ پرسش­های تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

  فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات پژوهش ۱-۱-۱- تفکر انتقادی ۱-۱-۲- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان…

17,000 تومان تومان

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲-بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف علمی ۱-۴-۲- هدف…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله ۱-۳- اهمیت پژوهش ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف…

17,000 تومان تومان

بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۲-۱- بیان مسئله ۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق بهره ورانفرضیه های فرعی. ۵-۱-اهداف تحقیق. ۶-۱-تعاریف مفهومی. ۷-۱-تعاریف…

17,000 تومان تومان