“عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران”

  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱)بیان مساله ۲-۱)اهمیت و ضرورت موضوع ۳-۱)هدف تحقیق ۴-۱)پرسش های تحقیق ۵-۱)فرضیه های…

17,000 تومان تومان

اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲ بیان مساله تحقیق ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۱-۴ هدفهای تحقیق ۱-۵ فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول – کلیات تحقیق –مقدمه –بیان مساله پژوهش –پرسشهای پژوهش –اهداف پژوهش و ضرورت آن –نهاد یا موسساتی که…

17,000 تومان تومان

ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

فصل اول :کلیات تحقیق –           مقدمه –           بیان مسئله –           اهمیت وضرورت تحقیق –           اهداف تحقیق –           فرضیه های تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود وهموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ تاریخچه مطالعاتی ۱-۳ بیان مسئله ۱-۴چارچوب نظری پژوهش ۱-۵ مدل مفهومی پژوهش ۱-۶فرضیه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

فصل اول فصل اول: کلیات تحقیق -: مقدمه -: بیان مسئله -: اهمیت و ضرورت تحقیق -: اهداف تحقیق -:…

17,000 تومان تومان

ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمانهای دولتی کشور

فصل اول:  کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف اصلی…

17,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و مالکیت نهادی و اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر شدت این رابطه

فصل اول: کلیات تحقیق –  مقدمه -بیان مسئله – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -اهداف تحقیق -سؤالات تحقیق – فرضیه…

17,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ۱- فصل اول ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مساله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- اهداف اصلی…

17,000 تومان تومان

ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شرکت ها و نسبت سودآوری آن ها در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول ا-کلیات تحقیق ۱-۱) مقدمه ۱-۲) بیان مسأله ۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱-۴) اهداف مشخص تحقیق ۱-۵)…

17,000 تومان تومان

ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه

فصل اول : کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ دیباچه ۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…

17,000 تومان تومان

ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی-رویکرد الگوریتم درخت تصمیم

فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲-مساله پژوهش ۱-۳-اهدف پژوهش ۱-۴-سوال های پژوهش ۱-۵-متغیرهای پژوهش ۱-۵-۱-متغیرهای مستقل ۱-۵-۲- متغیرهای وابسته ۱-۶-…

17,000 تومان تومان