ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

  فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات پژوهش ۱-۱-۱- تفکر انتقادی ۱-۱-۲- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان…

17,000 تومان تومان

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲-بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف علمی ۱-۴-۲- هدف…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهر بندرعباس

بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر شادکامی بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه امین فولادشهر

۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ اهمیت و کاربرد نتایج پژوهش ۴-۱ اهداف تحقیق ۱-۴-۱ اهداف اصلی ۲-۴-۱ اهداف فرعی…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه 3 (BRT3) اتوبوسرانی تهران

  فصل اول کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱ بیان مساله: ۲-۱ضرورت انجام تحقیق: ۱-۳هدف های پژوهش: ۱-۳-۱:هدف اصلی پژوهش ۲-۳-۱ هدفهای…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

۱-۱-        مقدمه ۲-۱-        بیان مسئله ۳-۱-        اهمیت و ضرورت تحقیق ۴-۱-        اهداف تحقیق ۵-۱-        فرضیه های اصلی تحقیق ۶-۱-        متغیرهای…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی

فصل اول: معرفی پژوهش ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ ضرورت تحقیق ۴-۱ اهداف تحقیق ۵-۱ فرضیه‌های تحقیق ۶-۱ تعاریف…

17,000 تومان تومان

بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در استان کردستان ازدواج کرده اند

فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه: ۱-۲-بیان مساله: ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش: ۱-۴- هدف های تحقیق : ۱-۵- فرضیه ها:…

17,000 تومان تومان

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱-مقدمه ۱-۲بیان مسله ۱-۳اهمیت وضرورت موضوع پژوهش ۱-۴اهداف پژوهش ۱- ۵ فرضیه های پژوهش ۱-۶تعاریف تئوریک وعملیاتی…

17,000 تومان تومان

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا بر اخنلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱-۱٫ مقدمه ۱-۲٫ موضوع ۱-۳٫ بیان مساله ۱-۴٫ اهمیت و ضرورت ۱-۵٫ هدف های پژوهش ۱-۵-۱٫ هدف کلی ۱-۵-۲٫ اهداف…

17,000 تومان تومان

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف متغیرها تعاریف نظری…

17,000 تومان تومان

رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان دولتی استان هرمزگان

فصل اول (کلیات تحقیق) –        ۱-۱)  مقدمه –        ۱-۲) بیان مسئله –        ۱-۳ )  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق –       …

17,000 تومان تومان