اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهررشت در سال تحصیلی91– 90

   فصل اول بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش هدفهای پژوهش فرضیه­های پژوهش تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرهای…

17,000 تومان تومان

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهان

  فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۱-۲ شرح و بیان مساله ۱-۳ اهمیت و ارزش تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق…

17,000 تومان تومان

ارایه مدلی علّی برای گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان با توجه به عوامل پیش‌آیند ارزشهای فرهنگی، ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی- دانشگاهی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه

  فصل اول: مقدمه ۱-۱- کلیات پژوهش ۱-۱-۱- تفکر انتقادی ۱-۱-۲- بیان مسأله: عوامل مؤثر بر گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان…

17,000 تومان تومان

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه ۱-۲-بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱-هدف علمی ۱-۴-۲- هدف…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده

مقدمه بیان مسأله ضرورت واهمیت پژوهش هدف پژوهش فرضیه پژوهش تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم اختصاصی پژوهش فصل دوم:پیشینه ی پژوهش…

17,000 تومان تومان

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر شهر بندرعباس

بی تردید یکی از هدف های مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ی شناختی شخصیت فراگیران و کمک به…

17,000 تومان تومان

بررسی تأثیر شادکامی بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه امین فولادشهر

۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ اهمیت و کاربرد نتایج پژوهش ۴-۱ اهداف تحقیق ۱-۴-۱ اهداف اصلی ۲-۴-۱ اهداف فرعی…

17,000 تومان تومان

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه 3 (BRT3) اتوبوسرانی تهران

  فصل اول کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱ بیان مساله: ۲-۱ضرورت انجام تحقیق: ۱-۳هدف های پژوهش: ۱-۳-۱:هدف اصلی پژوهش ۲-۳-۱ هدفهای…

17,000 تومان تومان

بررسی توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک

  فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله تحقیق اهمیت و ضرورت مساله تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف…

17,000 تومان تومان

بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دوره نوجوانی و جوانی دوره ای از زندگی است که فرد دارای خصوصیات ، توانایی ها و اندیشه های ویژه…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه رهبر- عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمترین منبع راهبردی، در رسیدن به هدف های سازمانی نقش مهمی را ایفاء نموده…

17,000 تومان تومان

بررسی رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی آزاد راه کرج قزوین سال 1388

  فصل ۱  کلیات ۱-۱  مقدمه   ۱۳ ۱-۲  بیان مساله ۱۳ ۱-۳  اهمیت وضرورت تحقیق ۱۵ ۱-۴  اهداف تحقیق ۱۶…

17,000 تومان تومان