استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق

در این پایان نامه بحول­و قوه الهی و توجهات حضرت ولی عصر(عج) در پنج فصل روشهای درونیابی برای داده ­های…

17,000 تومان تومان

استنباط آماری پیرامون ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال بر اساس روش Parametric bootstrap

ضریب تغییرات کمیتی بسیار مهم و پرکاربرد در علومی مانند فیزیک، زیست شناسی، پزشکی و … می باشد .یکی از…

17,000 تومان تومان

استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل کواریانس با استفاده از روش ماکزیمم درستنمایی اصلاح شده

همان طور که می دانیم  در یک مدل آنالیز واریانس برآوردهای درستنمایی ماکزیمم،  آزمون های آماری زمانی معتبر هستند که…

17,000 تومان تومان

برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با استفاده ازاطلاعات کمکی چند متغیره

نمونه گیری مضاعف (یا نمونه گیری دو فازی) یک طرح نمونه گیری است که با استفاده از اطلاع از متغیر…

17,000 تومان تومان

برآوردیابی پارامترهای یک مدل خطی برای داده های سانسورشده

در مدل­های رگرسیونی، معمولا برای برآورد پارامترها از دو روش، حداقل مربعات خطا و یا روش ماکزییم درستنمایی ،MLE، استفاده…

17,000 تومان تومان

برخی از کاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها

در این پایان‌نامه، هدف مطالعه‌ی مجموعه‌های ناهموار ( فازی ) و ارتباط آن با گروه‌ها و حلقه‌ها است. ابتدا فضای…

17,000 تومان تومان

بررسی اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی مردد

در این پایان ­نامه ابتدا مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با مجموعه ­های فازی و توسیع­ های آن­ه یعنی  مجموعه­…

17,000 تومان تومان

بررسی اندازه های فاصله برای مجموعه های فازی شهودی و شهودی بازه ای مقدار

با معرفی منطق فازی مجموعه های بسیاری بر اساس این منطق معرفی گردید که از آن جمله می­توان مجموعه فازی…

17,000 تومان تومان

بررسی بی پاسخی در نمونه گیری ها

با توجه به اهمیت صحت داده‌ها و اطلاعات آماری در برنامه‌ریزی‌ها و پیشرفت یک کشور، ضرورت کنترل و اصلاح خطا…

17,000 تومان تومان

بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج

در رگرسیون خطی چندگانه، موضوع هم خطی چندگانه مشکلاتی را برای برآوردگر حداقل مربعات پارامتر به وجود می آورد. در…

17,000 تومان تومان

بهینه سازی مطلوب مسئله برنامه ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

در اکثر موقعیت‌های تصمیم‌گیری با مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه مواجه هستیم. در مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه معمولاً جوابی که همزمان…

17,000 تومان تومان

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل های شفایافتگی با شکنندگی همبسته

عوامل خطر ناشناخته و یا غیر قابل اندازه­ گیری در تحلیل بقا، باعث کم­برآوردی برآوردهای رگرسیون در مدل­های خطر می­گردند.…

17,000 تومان تومان