برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

         فصل اول  : فلسفه اخلاق وظهوربرساخت گرائی اخلاق هنجاری نتیجه گرائی اخلاق فضیلت وظیفه گرائی فرا اخلاق دلالت شناسی…

17,000 تومان تومان

تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو

کلیات الف: بیان مسأله تحقیق ب: پیشینه تحقیق ج: ضرورت تحقیق د: روش تحقیق هـ : سوالهای تحقیق و: فرضیه…

17,000 تومان تومان

مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

فصل اول:کلیات مقدمه پیشینه اخلاق ماشین مسائل و پرسش های اصلی پرسش های فرعی ساختار پایان نامه ضرورت انجام تحقیق…

17,000 تومان تومان

نظریه اخلاقی گابریل مارسل

فصل اول : کلیات مقدمه ـ تعریف مساله ـسابقه و پیشینه تحقیق ـضرورت انجام تحقیق سوال اصلی ـ سوالات فرعی…

17,000 تومان تومان