اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

فصل اول – مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۱ صرع ۱-۱-۱ تاریخچه صرع ۱-۱-۲ تعریف صرع ۱-۱-۳ اپیدمولوژی صرع…

17,000 تومان تومان

اثر عصاره آبی- الکلی برگ و گل گیاه بومادران شیرازی(Achillea eriophora DC.) بر سیستم قلب و عروق و بررسی تداخل اثر آن با سیستم های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکساید در موش صحرایی نر

گیاه بومادران شیرازی، گونه بومی جنس بومادران در ایران است. به منظور بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی آن بر روی سیستم…

17,000 تومان تومان

اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی ماده نژاد ویستار

فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته مقدمه ۱-۱ سرطان چیست ۱-۲ انواع سرطان ها ۱-۳ درجه بندی ومرحله بندی تومورها…

17,000 تومان تومان

اثرات اوکالیپتول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و برهمکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

فصل اول: مقدمه بیان مساله دلایل استفاده از نورون­های حلزون فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین صرع اسانس­های گیاهی اثرات…

17,000 تومان تومان

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در موشهای صحرایی بالغ

فصل اول: مقدمه صرع تقسیم بندی تشنجهای صرعی صرع غایب مکانیسم های ایجادکننده ی تشنجهای صرعی اهمیت کانالهای کلسیمی TType…

17,000 تومان تومان

اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی

فصل اول : مقدمه ۱- مقدمه ۱-۱- صرع ۱-۲- طبقه­بندی تشنج­های صرعی ۱-۳- مکانیسم تشنج­های صرعی ۱-۴- کانال­های یونی دخیل…

17,000 تومان تومان

اثرات کامفر بر تحریک پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورون های حلزون

فصل اول: مقدمه ۱-۱) صرع ۱-۲) اسانس­های گیاهی ۱-۳) اثرات بیولوژیک اسانس­های گیاهی ۱-۳-۴) کامفر ۱-۴) کانال‌های یونی و مشارکت…

17,000 تومان تومان

اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

فصل اول: مقدمه بیان مساله دلایل استفاده از نورونهای حلزون فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین صرع اسانسهای گیاهی اثرات…

17,000 تومان تومان

اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی

فصل اول: مقدمه بیان مساله ترکیبات ارگانوفسفره افسردگی فصل دوم: مروری بر اطلاعات موجود ترکیبات ارگانوفسفره سیستم سروتونرژیک تشنجهای صرعی…

17,000 تومان تومان

اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موشهای صحرایی بالغ

فصل اول: مقدمه بیان مساله ترکیبات ارگانوفسفره صرع طبقه بندی صرع کیندلینگ یادگیری و حافظه فصل دوم: مروری بر تحقیقات…

17,000 تومان تومان

اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر

گونه های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو دردرمان برخی از بیماری  هادربررسی های فیزیولوژیک وفارماکولوژیک به کار می رود…

17,000 تومان تومان

ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D (VDR ) با سرطان پستان در شمال ایران

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می‌کند.بنابراین…

17,000 تومان تومان